Verbeteren school Bloemenhof Hardenberg

Bloemenhof Hardenberg
Bloemenhof Hardenberg
Alphons Gasman

Project specificaties

Expertise Verbeteren

Branche Onderwijs

Locatie Hardenberg

Status In uitvoering

Janssen de Jong OnderhoudPlus pakt voor Chrono (de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs) basisschool Bloemenhof te Hardenberg compleet aan! Zowel de binnen- als de buitenzijde wordt verbeterd. Medio juli 2021 is gestart met de sloopwerkzaamheden. Het gehele project gaat een jaar duren. Om de lessen voor leerlingen door te kunnen laten gaan, wordt een strakke planning gehanteerd.

De school beschikte over een buitenpatio die betrokken wordt bij de aula. Hiertoe zijn muren gesloopt, is in de open ruimte een betonvloer gestort en er is een nood-dak geplaatst. Verder vindt er een herindeling van de lokalen plaats en worden de lokalen voorzien van nieuwe vloerbedekking en nieuwe plafonds. Tevens worden er 16 nieuwe pantry’s geplaatst. Zowel de binnen- als de buitenzijde wordt geschilderd, zodat het gehele gebouw een frisse uitstraling krijgt.

Omdat er geen extra ruimte beschikbaar is bij de school, kunnen geen externe units geplaatst worden. Er kunnen hierdoor geen lokalen leeggemaakt worden om hier werkzaamheden te verrichten. Dit betekent dat er gedurende de zomervakantie hard is doorgewerkt aan de verbouwing van de lokalen, zodat de leerlingen hier na de vakantie weer terecht konden.

De ontmoetingsruimten en speellokalen worden voorzien van nieuwe vloerbedekking, een nieuw plafond en een mooie keuken. De verwachting is dat ze rond kerst weer in gebruik genomen kunnen worden. Daarnaast worden de toiletten vernieuwd, de vluchtroutes en vier entrees gemoderniseerd en wordt de buitenzijde voorzien van nieuwe zonneluifels. Ook wordt de school voorzien van een compleet nieuwe technische installatie. Na de verbouwing voldoet de school weer aan de eisen van de ‘Frisse School’. Dat wil zeggen dat de school een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu heeft, zowel qua luchtkwaliteit, temperatuur, licht als geluid. In het tweede kwartaal van 2022 zal de verbouwing afgerond zijn.

Gerelateerd nieuws:

Bloemenhof te Hardenberg wordt een Frisse School (5 augustus 2021)