Okke met werkkar

Integriteit

Voor JAJO staat ‘de mens’ centraal. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden. Elke medewerker is op zijn of haar integriteit aanspreekbaar. Het management gaat daarbij voorop in het uitdragen ervan. Integriteit maken we niet alleen, maar juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee het fundament van ons integriteitbeleid.
Om nieuwe medewerkers te informeren en bewust te laten worden van integriteit binnen JAJO ontvangen zij bij indiensttreding de gedragscode. Deze is hier te downloaden.

Missie

Let’s Build Happiness. Vanuit deze gedachte denkt én werkt Janssen de Jong OnderhoudPlus. We willen woningen onderhouden en verduurzamen waar bewoners gelukkig zijn en zich thuis voelen. Ook het geluk van onze eigen medewerkers vinden we erg belangrijk. Onze collega’s moeten zich altijd kunnen blijven ontwikkelen.