Geplaatst op 10 maart 2020

Janssen de Jong OnderhoudPlus voert per 1 januari jongstleden het Niet Planmatig Onderhoud (NPO) uit voor circa 1.700 woningen van woningcorporatie Woongoed 2-Duizend in Reuver en Beesel. Deze mooie opdracht is voor een periode van minimaal vijf jaar.

Het NPO omvat het reparatieonderhoud (dagelijks niet gepland en niet voorspelbaar onderhoud), het Vraag Gestuurd Onderhoud (met name het renoveren van badkamer, keuken en toilet) en het mutatieonderhoud (het opknappen van de woning op het moment dat er een nieuwe bewoner in komt). Dit voor in totaal circa 1.700 woningen van Woongoed 2-Duizend in gemeente Beesel.

Ketensamenwerking
“We zijn er trots op dat we deze nieuwe klant hebben geworven door deelname aan een tender, waarbij Janssen de Jong OnderhoudPlus uiteindelijk één van de drie geselecteerde partijen is geworden. Het doel is om het NPO volgens de principes van de ketensamenwerking voor Woongoed 2-Duizend te gaan uitvoeren. Dat wil zeggen dat we integraal gaan samenwerking met de andere twee geselecteerde partijen om processen efficiënter in te richten”, legt Peter Renkens, directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus uit.

First time fix
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het stroomlijnen en automatiseren van het proces. Zo vindt in de nieuwe werkwijze de intake plaats door een professioneel callcenter, dat via een geavanceerde beslisboom een afspraak in de tablet/telefoon van de servicemonteur of co-maker plant (voor onder andere installaties, dakwerken, asbestwerken of rioolverstoppingen). Peter: “Met één telefoongesprek – one call does it all – wordt de klant geholpen. Het proces verloopt dus sneller en er is minder kans op communicatiestoringen, waardoor de kosten worden gereduceerd. Daarnaast werken we met allround monteurs en – gezamenlijk met onze collega-bouwbedrijven – geselecteerde co-makers om de klant doelgericht (first time fix) te kunnen helpen met het oplossen van hun klacht. We verwachten dat we in april samen met de andere twee ketenpartners een volledig geïmplementeerd proces hebben gerealiseerd.”

Delen