Geplaatst op 21 december 2020

Janssen de Jong OnderhoudPlus gaat per 1 januari 2021 verzelfstandigen. Het bedrijf maakt vanaf 2010 onderdeel uit van Janssen de Jong Bouw in de regio’s Zuid, Oost en Noord. Als zelfstandige B.V. wordt de organisatie nog slagvaardiger en kunnen landelijke accounts beter bediend worden.

Met vestigingen in Son en Breugel, Venlo, Hengelo en Hardenberg biedt Janssen de Jong OnderhoudPlus een totaalpakket voor toekomstbestendig vastgoed. Om de expertises helder te communiceren, is gekozen voor een onderverdeling in drie pijlers, namelijk ‘Verbeteren’, ‘Verduurzamen’ en ‘Veiligstellen’ van bestaand vastgoed. Het bedrijf heeft circa 8300 woningen in dagelijks onderhoud en verzorgt jaarlijks de verduurzaming en transformatie van circa 700 woningen, waarbij een verbetering van gemiddeld drie labelstappen wordt gemaakt.

Investeren in innovaties
Louis Camps, algemeen directeur cluster Wonen JAJO: “Met de verzelfstandiging van Janssen de Jong OnderhoudPlus krijgt het bedrijf de juiste aandacht onder een dedicated management. Door deze duidelijke focus kunnen we (landelijke) klanten nog beter en sneller bedienen. De krachtenbundeling tussen de vestigingen onderling bewerkstelligt een optimale benutting van kennis en ervaring. Bovendien kunnen we meer investeren in innovaties (waaronder een verdere digitalisering en data-uitwisseling) en opleidingen.”

Organisatiestructuur
Janssen de Jong OnderhoudPlus B.V. is onderverdeeld in twee regio’s: regio Zuid en regio Oost/Noord. Peter Renkens is directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus Zuid. Voor regio Oost/Noord wordt nog gezocht naar invulling van deze managementfunctie. Louis Camps neemt deze functie tijdelijk waar. De activiteiten in de regio’s zijn verdeeld in:

  1. Sterk gedigitaliseerde NPO-activiteiten (Niet Planmatig Onderhoud) waarbij het bedrijf de regie voert over het totale proces.
  2. Projectmatige werkzaamheden waarbij de eigen Projectafdeling complete wooncomplexen zowel van binnen als van buiten aanpakt, waardoor het gebouw als het ware een nieuw leven krijgt.

Groeiambitie
De omzet van Janssen de Jong OnderhoudPlus regio Zuid is in de afgelopen tien jaar gegroeid van € 2,5 miljoen per jaar naar € 18 miljoen per jaar. Peter: “De omzet is verdeeld in circa 25% NPO en 75% projecten, waarbij we in het bijzonder inzetten op de ‘vernieuwbouw’ van complexen die naast een energetische verbetering ook esthetisch en functioneel verbeterd worden, zodat ze een goed tweede leven tegemoet gaan.” De komende jaren heeft het bedrijf de ambitie om de omzet te verhogen door middel van autonome groei – met name in de regio Oost/Noord – en overnames.
Bij Janssen de Jong OnderhoudPlus werken 82 medewerkers.

Hoge klanttevredenheidsscore
De verzelfstandiging biedt niet alleen voordelen voor klanten. Ook onze medewerkers profiteren van de duidelijke focus. We kunnen hen nog beter de aandacht geven die ze verdienen en het biedt ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. Onderhoud is een vak apart. De werkzaamheden vinden veelal plaats in bewoonde staat. De medewerkers van Janssen de Jong OnderhoudPlus zijn opgeleid om bij de bewoners over de vloer te komen. Ze hebben goede communicatieve vaardigheden en kunnen omgaan met elk type huurder. Daarnaast werken ze geordend en netjes. Dat dit gewaardeerd wordt door de huurders, blijkt wel uit de hoge klanttevredenheidsscore van een 8+”, aldus Louis. Janssen de Jong OnderhoudPlus B.V. is op alle fronten klaar voor de toekomst!

Bekijk hier onze brochure.

Volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/janssen-de-jong-onderhoudplus

Delen