Geplaatst op 08 april 2021

Begin maart is het JAJO INNOVATIE LAB gestart. Twee keer per jaar doorloopt Janssen de Jong OnderhoudPlus, samen met zusterbedrijven Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw, een innovatiecyclus rondom een gericht innovatiethema. Alle medewerkers van genoemde bedrijven worden meegenomen in een ware innovatiebeweging, zodat we vooruit blijven lopen in de markten waarin we opereren.

Het JAJO INNOVATIE LAB is gestart met een kick-off op 3 maart jl. Tijdens deze online bijeenkomst werden alle medewerkers door innovatiebureau BRIL en enkele MT-leden meegenomen in de wereld van innovatie en de vraagstelling rondom ons eerste innovatiethema: ‘Hoe kunnen wij bijdragen aan de fysieke & mentale gezondheid van onze klanten, zodat we gezien worden als dé partij op woongeluk?’ Na deze kick-off begonnen de ideeën al flink te borrelen! Extra inspiratie kon worden opgedaan middels webinars. Suzanne Groot Jebbink (Sweco) en Oana Druta en Torsten Schröder (TU Eindhoven) deelden hierin hun visie op Woongeluk & Gezondheid. Tevens konden medewerkers deelnemen aan innovatieworkshops.

Shortlist ideeën woongeluk
“Fantastisch om de betrokkenheid van onze medewerkers te zien bij deze innovatiecyclus!”, aldus een trotse Judith Verweij, commercieel manager Janssen de Jong OnderhoudPlus regio Zuid, tevens teamlid van het JAJO INNOVATIE LAB. “Iedereen wil graag bijdragen aan nog meer woongeluk voor onze klanten. Na een oproep aan medewerkers om hun ideeën omtrent dit thema in te brengen, hebben we inmiddels maar liefst 93 ideeën ontvangen! Deze kunnen we natuurlijk niet allemaal tegelijk oppakken. Daarom hebben we op basis van een aantal criteria een shortlist van 12 ideeën gemaakt. Daarbij hebben we o.a. gekeken naar de impact op het thema ‘gezondheid’, de toegevoegde waarde voor de professionele klant, de relevantie voor de eindklant én de verschillende perspectieven uit onze organisatie. Medewerkers kunnen stemmen op de drie beste ideeën. Deze top drie gaan we vervolgens testen in een experiment. Mocht het experiment een groot succes zijn, dan bepalen we op welke manier we dit kunnen implementeren in de organisatie.”

Implementeren quick-wins
Naast de drie experimenten geven we drie quick-wins een plekje in deze eerste innovatiecyclus. Dit zijn ideeën die we op zeer korte termijn kunnen implementeren. De overige ideeën die niet gekozen zijn als quick-win of experiment, maar die wel potentie hebben, worden bewaard om op een later moment op te pakken óf dienen als input voor een volgend innovatiethema. “Geen enkel idee gaat dus verloren, want alle ideeën zijn waardevol!”, laat Judith weten.

Delen