Geplaatst op 27 mei 2021

Ondanks de gevolgen van de coronapandemie toont JAJO een uitstekend jaar met een van haar best behaalde financiële resultaten ooit. De nettowinst kwam uit op € 17,4 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2019 van € 14,9 miljoen. Het nettoresultaat steeg met circa 17%. JAJO realiseerde in 2020 bedrijfsopbrengsten van € 391 miljoen. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2019. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december 2020 € 53 miljoen, wat ten opzichte van 2019 een verbetering is van € 30 miljoen.

Kerncijfers
• Bedrijfsopbrengsten: € 391 miljoen (2019: € 353 miljoen)
• Operationeel resultaat (EBIT): € 25 miljoen (2019: € 19 miljoen)
• Resultaat na belasting: € 17 miljoen (2019: € 15 miljoen)
• Solvabiliteit: 41% (2019: 41%)

Ingrijpende duurzame veranderingen
De coronapandemie die uitbrak in maart 2020 heeft de wereld veranderd. Organisaties moesten versneld digitaliseren en flexibel en dynamisch omgaan met continu veranderende marktomstandigheden. Het bleek een reset voor veel vastgeroeste werkwijzen en gewoontes. Daarnaast raakte het circulaire debat in een stroomversnelling. Dit debat sluit perfect aan bij de ambitie van JAJO, waarin duurzaam ondernemen en hergebruik van materialen centraal staan. De noodzaak hiervan is meer dan duidelijk. We staan aan de vooravond van ingrijpende duurzame veranderingen. Juist op dat vlak voelt JAJO zich verantwoordelijk om een voortrekkersrol in te nemen in de Nederlandse bouwwereld.

ClustersTransformatie
Er heeft in 2020 een herschikking van de clusters binnen JAJO plaatsgevonden. Dit om als Groep te kunnen transformeren van een Groep van bouwspecialisten naar een partner in de vastgoedcyclus. Door de strategische samenwerking met New Horizon Urban Mining heeft JAJO de hele cyclus van vastgoed – van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie, herontwikkeling en het oogsten van materialen – onder één dak.

JAJO heeft zich zo ontwikkeld tot een impactvolle strategische partner met een innovatieve visie. Wij zijn voorloper in het ontwikkelen en toepassen van circulaire totaaloplossingen in de leefomgeving. In Nederland, Polen en de Caribbean. JAJO zorgt voor beweging in de markt. En dat is wat JAJO wil. Nu én in de toekomst.

New_Horizon_afbeeldingCirculaire ambitie
De wereld van nu vraagt om verandering. JAJO is zich bewust van de schaarste en uitputting van grondstoffen, maar ook van de milieu-impact die wij als bouwsector hebben. Die is te hoog en moet omlaag. Alleen dan behalen we de klimaatdoelen en realiseren we samen een duurzame en gezonde toekomst.

Door de samenwerking met New Horizon Urban Mining worden materialen niet gesloopt, maar geoogst. De bebouwde omgeving is haar magazijn en zit vol bruikbare grondstoffen. De vrijgekomen, geoogste materialen worden hergebruikt in de projecten van de bouwbranche en de dochterondernemingen binnen de Groep. Zo haalt JAJO haar CO2-footprint omlaag en draagt zij bij aan de wereld van morgen.

Cluster Wonen

De coronapandemie levert binnen het Cluster Wonen enkel vertraging op bij het werken in woningen in bewoonde staat. De terugval tijdens de eerste lockdown is volledig hersteld. Zowel Janssen de Jong Bouw als Janssen de Jong OnderhoudPlus hebben boven budget gepresteerd. Vanuit financieel oogpunt is 2020 clusterbreed een bijzonder goed jaar. In 2021 groeit de werkvoorraad van het Cluster Wonen met 30%. Hierop anticipeert het Cluster door meer capaciteit te creëren en nieuwe talenten aan te nemen. Zij zijn enthousiast om aan de slag te gaan binnen deze groeiende organisatie. Samen met het Cluster Projectontwikkeling wordt innovatie in 2021 nog hoger op de agenda gezet.

Terugblik 2020 Janssen de Jong OnderhoudPlus
Janssen de Jong OnderhoudPlus is helder gepositioneerd in de vorm van drie V’s: Verbeteren, Verduurzamen en Veiligstellen. Met deze drie pijlers is de onderneming actief in Zuid-, Oost- en Noord-Nederland. In 2020 heeft Janssen de Jong OnderhoudPlus alle vestigingen verder geprofessionaliseerd. De onderneming werkt voor 25% aan Niet Planmatig Onderhoud en 75% projectmatig. De acquisitie van het project Hoensbroek heeft hierin een groot aandeel. In 2021 renoveert en verduurzaamt Janssen de Jong OnderhoudPlus hiervoor 121 appartementen.

Vooruitzichten 2021 Janssen de Jong OnderhoudPlus
Per 1 januari 2021 is Janssen de Jong OnderhoudPlus een zelfstandige, landelijk opererende organisatie. In 2021 ligt de focus op de groei van regio Noord en Oost. Om deze regio’s autonoom te laten groeien, wordt er een overkoepelend management aangesteld. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke overnames om zo een grotere geografische dekking te bewerkstelligen.

Lees hier het jaarverslag

Delen