Geplaatst op 14 maart 2022

Fotobijschrift: (van links naar rechts) Fons Timmermans van Stichting Wonen in Ell, Ger Peeters van Wonen Limburg en wethouder Michel Graef.
Fotograaf: John Hölsgens – Leudal.Nieuws.nl

Afgelopen vrijdag vond de symbolische sleuteloverdracht plaats van woningcomplex Ellenhof in Ell. Met Michel Graef, wethouder gemeente Leudal, en vertegenwoordigers vanuit Wonen Limburg, de Stichting Wonen in Ell, de dorpsraad en Janssen de Jong OnderhoudPlus werd stilgestaan bij de succesvolle transitie van het voormalig dorpshuis. Een bijzondere mijlpaal.

Ron Obers, uitvoerder bij opdrachtnemer Janssen de Jong OnderhoudPlus: “We zijn er trots op dat we het gemeenschapshuis hebben kunnen transformeren tot eigentijdse woningen die voldoen aan de huidige normen, waarbij karakteristieke elementen bewaard zijn gebleven. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen van kapitaalvernietiging en het duurzaam omgaan met onze aarde.” Deze transitie is een mooi voorbeeld voor andere gemeenten om op een duurzame manier leegstand van gebouwen die hun functie hebben verloren te verminderen en het woningaanbod te verhogen.

Duurzame renovatie
Begin juni is gestart met de sloop van de bijgebouwen en het strippen van de twee hoofdgebouwen. Hierna zijn de hoofdgebouwen aangepakt door Janssen de Jong OnderhoudPlus. Ron: “Bij deze duurzame renovatie zijn zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Denk daarbij aan de daken, buitenmuren en deuren. In het grotere hoofdgebouw hebben we zes woningen gerealiseerd met een woonoppervlak van circa 75 m2 en in het andere hoofdgebouw twee appartementen op de begane grond en twee appartementen op de eerste verdieping, in woonoppervlak variërend van 75 tot circa 85 m2.”

Verhogen leefbaarheid

Dit project is tot stand gekomen als gevolg van een oproep vanuit de jongeren in Ell om betaalbaar wonen in hun geboorteplaats mogelijk te maken. De dorpsraad van Ell, gemeente Leudal, de provincie Limburg en Wonen Limburg sloegen vervolgens de handen ineen. Samen met Stichting Wonen in Ell en Janssen de Jong OnderhoudPlus is het gelukt om het voormalig gemeenschapshuis Ellenhof te verbouwen naar 10 sociale woningen en appartementen voor starters en 55+ers. Volgens Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, is het ondersteunen van bewonersinitiatieven belangrijk. “Dit soort projecten zorgen ervoor dat een sterke gemeenschapszin ontstaat of verstevigd wordt.”

Vele geïnteresseerden hebben zich gemeld, zowel woonachtig binnen als buiten Ell. Vanwege de leefbaarheid en het sociale leven in Ell, hebben jongeren uit Ell voorrang gekregen bij het toewijzen van de nieuwe huurwoningen. Alle partijen zijn er trots op dat vandaag de eerste sleutel symbolisch overhandigd kon worden aan een nieuwe bewoner.

Soepel proces
De samenwerking tussen de partijen verliep soepel. “De onderlinge communicatie tussen onze medewerkers en de opzichter van Wonen Limburg was goed. Elke twee weken werden in de bouwvergadering de aandachtspunten besproken, waardoor de vaart in het proces gehouden werd en er snel bijgestuurd kon worden indien noodzakelijk”, laat Ron weten.

Beheer in handen dorpsbewoners

Het bijzondere aan de realisatie van Ellenhof is dat dorpsbewoners, verenigd in de Stichting Wonen in Ell, zelf het beheer en de verhuur van de appartementen gaan doen. Tevens hebben zij de kandidaten geselecteerd. Jan Custers, voorzitter Stichting Wonen in Ell: “De prioriteit lag bij het creëren van woonmogelijkheden voor de Eller jeugd in hun eigen dorp. Dit is ons voor bijna 100% gelukt. Er hebben zich geen senioren gemeld, maar wel een flink aantal jongeren. Bijna alle nieuwe bewoners vallen in de leeftijd 20-30 jaar en komen uit Ell.”

Gemeente Leudal is trots
Wethouder Michel Graef: “Door enerzijds goed te luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners en anderzijds goed samen te werken met onze partners is dit fraai stuk maatwerk tot stand gekomen. Een proces van initiatief tot en met sleuteloverdracht waar we als gemeente alleen maar trots op kunnen zijn. Een voorbeeld voor de projecten die we binnen de versnellingsagenda Wonen willen realiseren, door én voor inwoners.”

Delen