Geplaatst op 05 november 2020

Janssen de Jong OnderhoudPlus biedt een totaalpakket voor toekomstbestendig vastgoed. Om onze expertises  helder te communiceren, is gekozen voor een onderverdeling in drie pijlers, namelijk ‘Verbeteren’, ‘Verduurzamen’ en ‘Veiligstellen’ van bestaand vastgoed. “We merken nu al de positieve effecten van deze herpositionering!”, vertelt Judith Verweij, Commercieel Manager Janssen de Jong OnderhoudPlus.

De activiteiten die deel uitmaken van de pijler ‘Verbeteren’ betreffen: vraaggestuurde en (niet-) planmatige onderhoudswerkzaamheden, keuken-, badkamer- en toiletrenovaties, mutatieonderhoud en 24/7 serviceverzoeken. “Onze allround vakmensen en co-makers lossen storingen en klachten snel en adequaat op.  En als de bewoners tevreden zijn, zijn onze opdrachtgevers – de vastgoedeigenaars – ook tevreden. Wij ontzorgen hen compleet, door processen uit handen te nemen en verregaande automatisering, waaronder real-time inzicht in de status van onze werkzaamheden. Door analyses van de gegenereerde data kunnen we opdrachtgevers proactief adviseren over procesverbeteringen en KPI’s bewaken. Een professioneel callcenter zorgt voor een goede intake van reparatieverzoeken waarna direct de juiste vakman of co-maker ingeschakeld wordt. Ons streven hierbij is: One call does it all en First time fix. Het proces verloopt snel en efficiënt, wat tevens kosten reduceert.”

 

Nieuw leven
Onder de pijler ‘Verduurzamen’ wordt in kaart gebracht welke maatregelen het beste passen bij de opgave en ambities van opdrachtgevers. “Door het aanpakken van de energetische schil, verbeteren we de Energie Index. Gecombineerd met de verbetering van het comfort, de functionaliteit, de veiligheid en esthetica vernieuwbouwen we vastgoed. We geven hiermee een tweede leven aan bestaande complexen en nutten de bedrijfswaarde volledig en op een circulaire wijze uit. We transformeren panden die hun functie hebben verloren tot eigentijdse woongebouwen met de normen van nu, waarbij karakteristieke elementen bewaard kunnen blijven. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen van kapitaalvernietiging en het duurzaam omgaan met onze aarde”, laat Judith weten.

Veilig wonen
Tenslotte worden onder de pijler ‘Veiligstellen’ werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van brandpreventie, inbraakpreventie en het levensloopbestendig maken van vastgoed. “Onze pragmatische oplossingen zorgen ervoor dat opdrachtgevers en hun huurders niet worden blootgesteld aan onnodige risico’s. Door middel van onze WMO- en toegankelijkheids-maatregelen kunnen bewoners met de juiste hulpmiddelen en voorzieningen langer zelfstandig veilig in hun huis blijven wonen.”

Hoge score bewonerstevredenheid
“Onze activiteiten vinden veelal plaats in bewoonde staat. Communicatie met bewoners over de uit te voeren werkzaamheden is daarom essentieel. Hoe erg mensen ook opzien tegen de werkzaamheden, onze bewonersbegeleidster weet ze altijd gerust te stellen en de zorgen om te toveren in een glimlach. Onze structurele score van een 8+ voor bewonerstevredenheid laat zien dat we dit als geen ander onder de knie hebben. Zo werken we dagelijks met een glimlach aan de glimlach van alle betrokkenen!”

Breed pakket
“De komende jaren zal onze focus liggen op het verwerven van (vernieuwbouw)projecten. Hier verwachten we met name groei te kunnen realiseren. Een voordeel hierbij is dat we als onderdeel van de JAJO indien nodig snel kunnen schakelen met andere Janssen de Jong bedrijven, waardoor we een nog breder pakket aan kunnen bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bij de herbestemming van een klooster naar een zorglocatie de renovatiewerkzaamheden voor onze rekening nemen, Koninklijke Woudenberg de restauratiewerkzaamheden van de monumentale elementen en Janssen de Jong Bouw het nieuwbouwgedeelte. Het credo van de Groep is niet voor niets ‘Let’s Build Happiness Together’!”

Delen