Geplaatst op 10 maart 2020

Sinds enkele maanden voert Janssen de Jong OnderhoudPlus het Niet Planmatig Onderhoud en Planmatig Onderhoud uit voor het zorgvastgoed van Philadelphia in Zuidoost-Nederland. De opdracht is voor een (proef)periode van 1 jaar met de mogelijkheid dat deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

“We zijn zeer verheugd met deze nieuwe klant die we geworven hebben door middel van deelname aan een tender. Hierbij zijn wij als één van de vier geselecteerde partijen uit de bus gekomen. Alle vier nemen we een deelgebied van Nederland voor onze rekening”, aldus Peter Renkens, directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus.

Professionaliseringsslag
Waar voorheen voor iedere locatie een lokaal bouwbedrijf werd ingeschakeld, is het de wens van Philadelphia om dit meer te gaan standaardiseren en professionaliseren. Philadelphia heeft zorgvastgoed in heel Nederland, zowel in eigendom als gehuurd. “Wij zijn geselecteerd voor de regio Zuidoost-Nederland. Dit behelst het gebied van Zeeland tot Maastricht tot Hengelo, met in totaal circa 200 locaties. Doel is om het eerste jaar met elkaar te gaan samenwerken en te ontdekken wat de beste toekomstige afspraken zijn om het Niet Planmatig en Planmatig Onderhoud voor Philadelphia volgens een uniforme standaard efficiënt uit te voeren. Het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar middels meerdere evaluaties te komen tot een definitief Service Level Agreement (SLA)”, legt Peter uit.

Delen