Geplaatst op 21 juli 2021

Sinds begin maart dompelen de medewerkers van Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus zich onder in het JAJO INNOVATIE LAB. Deze innovatiebeweging doorlopen we twee keer per jaar rondom een gericht thema. In de rubriek ‘Onderdompelen in innovatie’ gaan we in gesprek met collega’s die de innovatieduik al hebben gewaagd. In deze editie: René Nieuwenhuis, uitvoerder bij Janssen de Jong OnderhoudPlus.

Waarom dompel jij je onder in het innovatiethema?
“Ik dompel mij onder in innovatie, omdat innoveren belangrijk is voor de toekomst. Zonder innovatie sta je stil. Mijn belangrijkste drijfveer om te innoveren zijn de medewerkers. Ik blijf continu mogelijkheden bekijken om het werk voor hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo wordt waar mogelijk werk geautomatiseerd. We wisselen efficiënt en effectief data uit tussen verschillende computersystemen, zoals opdrachten, status-berichten en facturatie. Voor bijvoorbeeld een school maken we gebruik van een app waarmee we precies kunnen zien in welke ruimte er nog medewerkers werkzaam zijn, of er ergens een raam of deur open staat. Als alle zones kloppen, kunnen we eenvoudig met onze telefoon het alarm inschakelen. Dat scheelt natuurlijk veel tijd, omdat je niet zelf alle ruimtes hoeft na te lopen. Tijd die ik graag benut om kennis en ervaring uit te wisselen met mijn team, om het werk zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. Natuurlijk met goede kwalitatieve oplossingen, zodat de klant tevreden is.”

Voor welke innovatieve ontwikkeling heb jij een nat pak over?
“Een makkelijkere manier van werken. Zoals eerder vermeld, wordt werk waar mogelijk geautomatiseerd. Maar in de onderhoudsbranche is het uit te voeren werk voornamelijk handwerk. Ik probeer het werk voor de jongens te verlichten door goed materiaal beschikbaar te stellen en door hen gebruik te laten maken van hulpmiddelen zoals hondjes wanneer zware materialen in een gebouw benodigd zijn. Verder denk ik dat er nog wel innovatieslagen te maken zijn op het gebied van samenwerken met onderaannemers en leveranciers, zodat het werk nog beter op elkaar afgestemd kan worden. Een andere innovatie die erg belangrijk is voor de toekomst, is hergebruik van materialen. Dat begint al bij de sloop van een gebouw: materialen zo sorteren, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Janssen de Jong OnderhoudPlus is hier druk mee bezig en maakt gebruik van goede slopers. Voor grote stromen vrijkomende materialen en grondstoffen uit ontmantelingswerkzaamheden zijn reeds nieuwe mogelijkheden gevonden.”

Wanneer is jouw persoonlijke innovatiedoel bereikt?
“Innovatie stopt volgens mij nooit. Er komt altijd wel een nieuw idee of ander werkwijze om woningen te verbeteren. Daar ben ik tot mijn pensioen zeker nog mee bezig!”

Delen