Geplaatst op 18 juni 2020

Als gebouweigenaar bent u er verantwoordelijk voor dat uw pand voldoet aan de eisen en wetgeving op het gebied van brandveiligheid. Hierbij gelden minimaal de eisen van het actuele Bouwbesluit. Blijkt bij calamiteiten dat het gebouw hieraan niet voldoet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Voldoet uw (verhuurde) woon- en/of werkomgeving aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid?

Janssen de Jong OnderhoudPlus helpt u graag vrijblijvend bij het in kaart brengen van de risico’s, het uitvoeren van de noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en het leveren van adequate, preventieve oplossingen.

Bekijk hier de brochure.

Delen