Geplaatst op 18 maart 2020

Het Coronavirus (COVID-19) en de verspreiding hiervan heeft enorme invloed op alle activiteiten en raakt ons allemaal. Vanuit de overheid zijn om die reden maatregelen getroffen die dusdanig ingrijpend zijn voor het openbare en sociale leven, dat wij op dit moment de gevolgen daarvan niet kunnen inschatten voor onze werkzaamheden. Zoals altijd geldt ook hierbij voor ons: de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers staat centraal. Behalve dat wij de richtlijnen vanuit het RIVM en het kabinet volgen met betrekking tot het Coronavirus, hebben wij een aantal aanvullende maatregelen genomen. In onderstaand bericht informeren we u graag over de door ons genomen maatregelen.

Thuiswerken
Indien de functie het toestaat, werkt kantoorpersoneel in ieder geval tot en met 6 april vanuit huis. Collega’s die wel op kantoor aanwezig moeten zijn, omdat sprake is van een dringende, relevante reden of omdat zij anders hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, blijven op gepaste afstand van elkaar. Indien collega’s last hebben van milde klachten, zoals neusverkoudheid, koorts, hoesten of last van de luchtwegen, blijven zij sowieso thuis.

Geen grote bijeenkomsten
Normaalgesproken vinden er dagelijks vele afspraken plaats binnen en buiten onze kantoor- en projectlocaties. Tot nader order is het onze medewerkers niet toegestaan om bijeenkomsten met meer dan drie personen bij te wonen. Om afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan in verband met de continuïteit van onze activiteiten, wordt gebruikgemaakt van digitale oplossingen voor zover mogelijk.

Onderhoudswerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in goed overleg met opdrachtgevers en bewoners. Uiteraard nemen we hierbij de RIVM-richtlijnen in acht. Wanneer onze medewerkers niet veilig kunnen werken door de gezondheidstoestand van bewoners, wordt in overleg naar een oplossing gezocht.

We zijn ons ervan bewust dat het Coronavirus een grote impact heeft op ieders persoonlijke situatie. Laten wij goed voor elkaar blijven zorgen. Let op uzelf en uw naasten.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Janssen de Jong OnderhoudPlus.

Delen