Geplaatst op 16 december 2020

Voor Wonen Limburg is Janssen de Jong OnderhoudPlus begin 2017 samen met ketenpartners Cuypers-Pex en Janssen Driessens gestart met het Energieproject. Dit project omvat het energetisch renoveren van 4.000 bestaande huurwoningen door heel Limburg in vier jaar tijd. Daarmee beschikt de gehele woningvoorraad van Wonen Limburg gemiddeld over een energielabel B. Een enorme mijlpaal waar we met z’n allen graag bij stilstaan. Om dit te vieren ontvingen de bewoners van de meest recent aangepakte woningen daarom een insectenhotel uit handen van corporatiebestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg.

Uitgevoerde werkzaamheden
De werkzaamheden die bij deze Energieprojecten uitgevoerd zijn, bestaan uit het verbeteren van de vloer-, muur- en dakisolatie, plaatsing van nieuwe kozijnen en vernieuwing van ventilatie- en verwarmingsinstallaties in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. De doelstelling van dit project is een zo groot mogelijke verduurzaming te bewerkstelligen tegen aanvaardbare kosten, met een minimale labelsprong van twee stappen. En die is gehaald!

Samenwerking sleutel tot succes
Om zo’n groot project te laten slagen is samenwerking van belang. Haico Offermans, sr. projectmanager Energietransitie, vertelt namens Wonen Limburg: “De samenwerking met de ketenpartners is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de Energieprojecten. We werken echt samen en verwachten dit ook van onze ketenpartners. Daarbij hoort samen delen, samen nadenken en elkaar feedback geven. We hebben onderling een open en transparante communicatie. Dit is belangrijk omdat we samen moeten kijken hoe we elk project het beste kunnen aanpakken en uitvoeren. We zijn erg trots op onze ketenpartners en vieren gezamenlijk deze mooie mijlpaal.”

Peter Renkens, directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus Zuid, reageert: “We zijn erg enthousiast over het project en de samenwerking tussen alle partijen. We houden elkaar scherp en leren veel van elkaar. Ook wij zijn trots dat we deze mijlpaal met onze collega-ketenpartners kunnen vieren.”

Over Janssen de Jong OnderhoudPlus
Met vestigingen in Son en Breugel, Venlo, Hengelo en Hardenberg biedt Janssen de Jong OnderhoudPlus een totaalpakket voor toekomstbestendig vastgoed. Om de expertises helder te communiceren, is gekozen voor een onderverdeling in drie pijlers, namelijk ‘Verbeteren’, ‘Verduurzamen’ en ‘Veiligstellen’ van bestaand vastgoed.

De activiteiten die deel uitmaken van de pijler ‘Verbeteren’ betreffen: vraaggestuurde en (niet-) planmatige onderhoudswerkzaamheden, keuken-, badkamer- en toiletrenovaties, mutatieonderhoud en 24/7 serviceverzoeken.
Onder ‘Verduurzamen’ vallen werkzaamheden als het aanpakken van de energetische schil en verbeteren we de Energie Index. Gecombineerd met vernieuwbouw kunnen we tegelijkertijd het comfort, de functionaliteit, de veiligheid en esthetica van het pand vergroten. Ook transformaties van panden die hun functie hebben verloren valt hieronder.
Tenslotte worden onder de pijler ‘Veiligstellen’ werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van brandpreventie, inbraakpreventie en het levensloopbestendig maken van vastgoed.

Delen