Geplaatst op 03 februari 2020

Huurders sneller en beter helpen met hun reparatieverzoek. Met dat doel tekenden WoonGoed 2-Duizend met bouwbedrijven Van Heur Bouw en Onderhoud, Maasveste Berben Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus onlangs een intentieovereenkomst. Uitgangspunten van de nieuwe manier van werken zijn: de huurder weet direct waar hij aan toe is, de monteur komt beter voorbereid bij de klant en het probleem wordt sneller en beter verholpen. De nieuwe werkwijze start in het eerste kwartaal van 2020.

Uit onderzoek bleek dat huurders WoonGoed 2-Duizend laag beoordeelden op de dienstverlening rondom onderhoud. Om deze dienstverlening naar klanten te verbeteren, is het hele proces rondom het vraaggestuurd onderhoud opnieuw aanbesteed. Het resultaat is een intentieovereenkomst met drie bouwbedrijven die de dienstverlening naar een hoger niveau gaan tillen.

Nieuwe werkwijze
Met de start van de nieuwe manier van werken bellen klanten nog steeds naar WoonGoed 2-Duizend. Dankzij een meer uitgebreide uitvraag en slimme beslisboom kan in de meeste gevallen direct een reparatieverzoek worden ingepland en komt de monteur beter voorbereid bij de klant. Hierdoor kan het probleem sneller en beter verholpen worden.

Voordelen voor huurders
Manager Vastgoed Mark Schreurs licht toe: “Wij zien grote voordelen voor onze huurders in deze samenwerking met Van Heur Bouw en Onderhoud, Maasveste Berben Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus. Is er een reparatie nodig? Dan plannen we in de meeste gevallen meteen, zonder tussenstap, een afspraak in. Huurders worden dus sneller geholpen en hoeven minder lang te wachten. Daarbij komt dat de aannemer zo beter voorbereid en klantgerichter kan werken. Als de monteur in huis is, vraagt deze de klant of er verder nog iets gerepareerd dient te worden. Indien mogelijk voert de monteur dit direct uit en hoeft er geen nieuwe afspraak gemaakt te worden.”

Wijkteam per regio
Per regio is één aannemer verantwoordelijk voor alle reparaties, het onderhoud als een woning opnieuw verhuurd wordt en het vraaggestuurd vervangen van badkamer, toilet en/of keuken. Deze klantgerichte en regiogerichte aanpak sluit aan bij de nieuwe manier van werken die WoonGoed 2-Duizend dit jaar verder ontwikkelt. Per regio is een wijkteam actief dat het contact met de wijk onderhoudt. Of het nu gaat om reparaties, vragen over leefbaarheid of huren. Het wijkteam zal veel zichtbaarder zijn in de wijk en kent de wijk als geen ander. Zo kan WoonGoed 2-Duizend klantgerichter werken en zorgen voor fijne, betaalbare huurwoningen.

Fotobijschrift:
Van links naar rechts: Harrie Oosterlee (WoonGoed 2-Duizend), Remco Brave (Van Heur Bouw en Onderhoud) , Bas Herberigs (Maasveste Berben Bouw) en Peter Renkens (Janssen de Jong OnderhoudPlus).

Delen