Geplaatst op 17 augustus 2020

“De tevredenheid van onze huurders vinden we erg belangrijk. Toen uit onderzoek bleek dat zij ons laag beoordeelden op de dienstverlening rondom onderhoud, hebben we direct een tender uitgeschreven met als doel om drie nieuwe partijen te selecteren voor de onderhoudswerkzaamheden die samen met ons de klanttevredenheid naar een hoger niveau tillen”, legt Mark Schreurs, Manager Vastgoed bij Nester (voorheen Woongoed2Duizend) uit. Een van die partijen is Janssen de Jong OnderhoudPlus.

“We hebben onder meer Janssen de Jong OnderhoudPlus uitgenodigd om in te schrijven op de tender, omdat we in het verleden reeds zeer goede ervaringen met hen hadden. Ze hadden hun dienstverlening richting huurders toen al prima op orde. Vanwege kostenbesparing is die samenwerking destijds gestopt. Nu blijkt maar weer dat je op klanttevredenheid nooit moet bezuinigen!”, aldus Mark. De winnende partijen zijn geselecteerd op basis van best practises en hoge klantscore. Uiteindelijk is met Janssen de Jong OnderhoudPlus, Van Heur Bouw en Onderhoud en Maasveste Berben Bouw een intentieverklaring ondertekend. Zij zijn verantwoordelijk voor alle reparaties, het onderhoud als een woning opnieuw verhuurd wordt en het vraaggestuurd vervangen van badkamer, toilet en/of keuken in de circa 2.000 huurwoningen in hun regio.

Enorme efficiencyslag
“Deze regiogerichte aanpak sluit aan bij de nieuwe manier van werken die we dit jaar verder ontwikkelen”, aldus Mark. “Het allerbelangrijkste hierin is dat de aannemer ons beter ontzorgt, doordat problemen direct ter plekke opgelost kunnen worden. In de oude situatie diende de aannemer vragen van huurders te overleggen met onze medewerkers. Als medewerkers niet direct reageerden, kon de aannemer geen duidelijk antwoord geven aan de huurder. Nu hebben we voor het hele proces goede prijs- en kwaliteitsafspraken gemaakt over wat de aannemer binnen eigen mandaat mag doen. Hierdoor is de werkdruk bij onze medewerkers verlaagd – zij krijgen immers minder telefoontjes – en de tevredenheid bij huurders verhoogd, omdat zij direct geholpen kunnen worden. Bovendien kan de aannemer ter plaatse vragen: ‘Kan ik nog iets anders voor u repareren?’. Indien mogelijk wordt dit dan direct uitgevoerd en hoeft er geen nieuwe afspraak gemaakt te worden.
Daarnaast merk je dat Rosa een professioneel callcenter is dat veel beter de juiste vragen kan stellen, waardoor de aannemer goed geïnstrueerd kan worden. We hebben dankzij deze nieuwe werkwijze een enorme efficiencyslag gemaakt!”

Hoog cijfer
“De medewerkers van Janssen de Jong OnderhoudPlus leveren altijd vakwerk, spreken de taal van de huurders, zijn dienstverlenend, hebben goede communicatie vaardigheden en ontzorgen ons enorm. Onze huurders beoordelen Janssen de Jong OnderhoudPlus met een hoog cijfer. We zijn dus super tevreden, want de klantscore is voor ons ontzettend belangrijk. De komende tijd gaan we werken aan een proactievere aanpak en bekijken hoe we in kunnen spelen op nieuwe doelgroepen en digitalisering. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook hier slagen kunnen maken waardoor de tevredenheid nog hoger zal worden!”, sluit Mark af.

Delen