Geplaatst op 25 april 2022

Op 14 april jl. ontvingen wij afgevaardigden van woningbouwcorporaties, provincies en marktpartijen voor het kennisevent ‘Bouwen voor de toekomst’ in de Performance Factory in Enschede. Dit initiatief van Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong OnderhoudPlus stond in het teken van kennisdeling om zo de circulaire bouweconomie aan te jagen.

KenniseventNa een warm welkom door dagvoorzitter Rob Gerritsjans (regiomanager Oost bij Janssen de Jong Projectontwikkeling) werd de aftrap gegeven voor een inspirerende ochtend. Het programma startte met een panelgesprek met experts op het gebied van duurzaam en circulair bouwen: Maurice Beijk van ReintenInfra, Martin Huiskes van LKSVDD Architecten, Gerard Overkamp van gemeente Winterswijk en Huibert Verdoold van Provincie Gelderland. Een mooi begin van de ochtend waarbij, naar aanleiding van de stellingen die de panelleden mochten beantwoorden, een geëngageerde discussie met het publiek ontstond.

Rapid Circulair Contracting
Hierna was het de beurt aan spreker Maurits Dekker van K Plus V om de groep mee te nemen in Rapid Circulair Contracting (circulair inkopen en aanbesteden). Karel Kalis (hoofd Waardecreatie bij JAJO) sloot het programma af met een interactieve presentatie over de vier stappen van circulaire waardecreatie: oogsten, realisatie, bewoning en toekomst.

KenniseventInspirerende ochtend
Het kennisevent werd afgesloten met een lunch waar nog nagepraat werd over de aan bod gekomen onderwerpen. Algemene conclusie van de ochtend: een circulaire kringloop kan alleen bestaan door samenwerking en vertrouwen tussen betrokken partijen.
Wij kijken met veel genoegen terug op deze inspirerende ochtend en hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk een toekomstbestendige bouweconomie kunnen bereiken!

Delen