Kopie-van-Kopie-van-Foto-contentpagina-620x375-px-1

Circulair (ver)bouwen

Dit cluster realiseerde samen met partners al een mooie reeks aan product- en systeeminnovaties in relatie tot circulair (ver)bouwen. Voor grote stromen vrijkomende materialen en grondstoffen uit ontmantelingswerkzaamheden zijn nieuwe mogelijkheden gevonden. Door het maken van nieuwe verbindingen, nieuwe samenwerkingsvormen en heel gerichte investeringen in technologische oplossingen. Natuurlijk promoten zij ook demontabel bouwen, cradle to cradle producten en onderschrijven zij de noodzaak om meer verantwoordelijkheid bij producenten van producten te leggen. Toch ziet dit cluster het als hun missie om oplossingen te vinden voor de enorme hoeveelheid producten en grondstoffen die al zijn toegepast in de gebouwde omgeving. Immers, het is niet verstandig om die waardevolle voorraad ‘af te schrijven’.

vloer

Inclusieve, circulaire economie

Met partners maken ze nieuwe producten en creëren ze nieuwe bedrijfsmodellen, zodat ze een heel concreet assortiment kunnen aanbieden aan de markt. Door deze regierol over dit totale proces is het cluster bovendien in staat ook sociaal een aanzienlijke impact te realiseren. Ze creëren (nieuwe) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden de realisatie van deze SROI-oplossingen concreet aan aan de markt. Zo maken ze nieuwe grondstof-kringlopen en dragen ze bij aan een inclusieve economie. Zonder subsidie, zonder meerkosten, maar met bravoure, creativiteit en ondernemerschap. Zo dragen we ons steentje bij aan het mogelijk maken van een circulaire economie en daar krijgen we ongelofelijk veel energie van!