Janssen de Jong OnderhoudPlus biedt een breed aanbod van diensten aan om een opdrachtgever te ondersteunen. Naast de gebruikelijke onderhoudsvraagstukken, richt Janssen de Jong OnderhoudPlus zich ook op brandpreventie voor bestaande bouw.

Over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake brandveiligheid en preventie, bestaat veel onduidelijkheid. Dat de eigenaar en gebruiker van een gebouw niet per definitie een en dezelfde partij is, maakt het in de regel niet eenvoudiger.

“De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben een rechtstreekse werking. Dit houdt in dat er een gedeelde verantwoordelijkheid geldt voor zowel de eigenaar als de gebruiker.” Zowel de huurder als de verhuurder zijn dus verantwoordelijk voor de brandveiligheid.

De eigenaar moet ervoor zorgen dat het verhuurde minimaal voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Ook moet deze toezien dat het gebouw wordt gebruikt volgens bestemming. De gebruiker is op zijn beurt verantwoordelijk voor veilige gebruik van het gebouw. In de praktijk betekent dit dat de gebruiker niet nalatig mag handelen waardoor de brandveiligheid in het geding komt. De gemeente moet zorgen dat men de regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid naleeft. Dit wordt getoetst met de volgende zaken:

  • Bouwkundige voorzieningen (bijv. deurconstructies, brandscheidingen);
  • Installatietechnische voorzieningen (bijv. blusmiddelen, vluchtrouteaanduiding);
  • Organisatorische maatregelen (bijv. vluchtwegen, nooduitgangen).

Janssen de Jong OnderhoudPlus kan al deze zaken in kaart laten brengen, aanpassen en ervoor zorgdragen dat de eigenaar voldoet aan de eisen rondom brandpreventie. De werkwijze is als volgt:

  1. Opname: Het betreffende gebouw of complex wordt door een extern gespecialiseerd partij opgenomen en maakt hier een rapportage van. Dit rapport is voor Janssen de Jong OnderhoudPlus het uitgangspunt voor de werkzaamheden.
  2. Prijsvorming: Aan de hand van het rapport worden de werkzaamheden omschreven in een offerte.
  3. Uitvoering: Het werk wordt uitgevoerd door gecertificeerde monteurs van Janssen de Jong OnderhoudPlus en wordt geregistreerd in een datamanager. Digitaal registreert de applicateur met deze datamanager alle brandwerende afdichtingen. Dit wordt op een centrale plaats ingevoerd en veilig opgeslagen in de Cloud. Met een onlineapplicatie is deze informatie eenvoudig te delen en actueel beschikbaar. Een ordner vol met papieren is hiermee verleden tijd. De externe partij die het gebouw opgenomen heeft, controleert vervolgens steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden.
  4. Overdracht: Tot slot wordt de rapportage overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft toegang houden tot de datamanager.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking en beleving te optimaliseren.  meer informatie

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.