Planmatig onderhoud

Onderhoud aan woningen of gebouwen van een woningcorporatie gebeurt meestal per straat, wijk en/of woonblok. Met de opdrachtgever stellen we een plan van aanpak samen. Bewoners worden betrokken bij het plan en geïnformeerd via bijeenkomsten, bewonerscommissies en nieuwsbrieven. Werkzaamheden zijn: kozijn- gevel- en dakrenovatie; binnen- en buitenschilderwerk; badkamer- toilet- en keukenrenovatie; revitalisering van complete E+W installaties; energielabelverhogende maatregelen, zoals na-isolatie van vloeren, gevels en daken.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. In het MJOP zijn drie elementen van groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etc.) , wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn. Zo weet je waar je aan toe bent, al voordat de (ver)bouw gaat beginnen.

Klantvriendelijkheid en -tevredenheid hebben we hoog in het vaandel!

Bas Mulhof – Coördinator Beheer & Onderhoud