Brandpreventie

Zelf verantwoordelijk als eigenaar.

Als gebouweigenaar ben je zelf verantwoordelijk dat je pand voldoet aan de eisen en wetgeving van brandwerendheid. Blijkt dat het gebouw bij calamiteiten niet voldoet, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Denk hierbij aan het brandwerend betimmeren van staalconstructies. Het brandwerend afwerken van sparingen door brandmuren. OnderhoudPlus kan hierbij helpen. We hebben hiervoor een samenwerking met “Promat”. Hierdoor is geborgd, dat de geldende regel- en wetgeving bij ons bekend is.

Stappen om brand te voorkomen.

De volgende stappen kunnen we volgen om de brandwerendheid van het vastgoed te onderhouden. Op deze manier zijn we “brandjes” altijd een stapje voor.

1.  Uitvoeren van een nulmeting
2.  Na goedkeuring uitvoeren van werkzaamheden welke uit de nulmeting voortkomen
3.  Opzetten van een logboek waarin alle brandwerende maatregelen zijn weergegeven
4.  Periodiek checken van het gebouw en de bevindingen vastleggen en bespreken met opdrachtgever en evt brandweer
5.  Na goedkeuring, uitvoeren van werkzaamheden, welke uit de periodieke check komen
6.  Nieuwe maatregelen verwerken in het logboek

 

Wij helpen je graag stap voor stap bij het brandwerend maken van gebouwen.

Herman Arkes – Voorman OnderhoudPlus

Gerelateerde projecten

Energetische aanpassingen
Venray

Groot onderhoud
Venray

Facelift jaren ’70 woningen
Nederhemert

Storingsonderhoud
Saxenburgh Groep

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking en beleving te optimaliseren.  meer informatie